KTO JE DULA?

Dula je žena, vyškolená pre poskytovanie emočnej, psychickej a fyzickej podpory matke a jej rodine počas tehotenstva, pôrodu, po pôrode a počas dojčenia. Poskytuje ženám informácie o tom, ako je možné sa na pôrod (vaginálny alebo sekciou) a starostlivosť o novorodenca pripraviť, ako samotný pôrod prebieha, čo možno očakávať od pôrodníc v okolí, ako sa pripraviť na dojčenie a podobne. Pri sprevádzaní ženy počas pôrodu je neustále prítomná a vnímavá. Poskytuje rodiacej žene a jej partnerovi psychickú a fyzickú pomoc. Dopĺňa starostlivosť zdravotníckeho personálu, ktorý nemá možnosti venovať sa jednej rodičke po celú dobu pôrodu. Pozná možnosti úľavy od bolestí a pomáha ženám, aby mohli zažiť pôrod podľa svojich predstáv, pokiaľ to zdravotný stav umožní.

V prípade rizikového tehotenstva, kedy je žena odkázaná na kľudový režim, môže pomôcť v domácnosti a pripraviť matku na pôrod podľa individuálnych potrieb. V čase šestonedelia pomáha žene spracovať jej pôrodný príbeh a zotaviť sa po pôrode. Ukáže rodičom ako zaobchádzať s novorodencom a v prípade potreby pomôže s dojčením. Popôrodné duly sú oporou pre celú rodinu. Okrem svojich skúseností a rád môžu pomôcť s domácnosťou či starostlivosťou o deti.

Dula nie je zdravotnícky pracovník!

Preto ženu nikdy nevyšetruje a nijak nezasahuje do kompetencií lekára alebo pôrodnej asistentky. Z tohto dôvodu tiež nesprevádza ženy pri domácich pôrodoch, pokiaľ nie je prítomný kompetentný zdravotník.

Ako môže prítomnosť duly pomôcť?